Kisabensaa varttimailille

Futura Green Racing -kilpabensiinin valmistus on Nesteen toimesta lopetettu. Green Racingin oktaaniluku on ollut Nesteen mukaan AKK:n max sallittu eli lyijytön polttoaine enintään 102 RON (AKK:n sääntökirjasta). Näin ollen joudutaan jatkossa turvautumaan muihin tuotteisiin tai omiin sekoituksiin.

Tolueenia käytettiin muun muassa Nesteen Green Racing -kilpabensassa. Useissa maissa käytetään aromaattisia aineita pumppubensan joukossa lyijyn kieltämisen jälkeen. Formuloiden turbo kautena käytetty polttoaine oli tolueenia 87% ja loput N-heptaania. N-heptaani sen takia, koska sen oktaani luku on 0, jolloin saatiin polttoaine sääntöjen mukaiseksi. Tolueenin pakokaasun massa on hieman bensan massaa suurempi, mikä selittää aikanaan käytetyn formuloiden turbobensan. Tolueenin energia määrä on ihan hieman bensaa isompi, mutta käytännössä eroa ei juurikaan huomaa. Ksyleeni kuuluu samaan sarjaan Tolueenin ja bensan kanssa mutta hinta on paljon suurempi, joten on epäkäytännöllinen oktaaniboosterina.

Mad Max 2 - The Road Warrior (1981) elokuvassa sodittiin Mel Gibsonin johdolla lähitulevaisuudessa bensasta, mutta toivotaan ettei ainakaan ihan meidän aikana vielä jouduta yhtä lohduttomaan tilanteeseen. Mainittakoon, että legendaarinen - ja jo kulttimainetta herättänyt - Mad Max 1 (1979) elokuva oli aikanaan Suomessa kielletty! http://www.madmaxmovies.com/

Rakkaalla lapsella eli bensiinillä eli polttoaineella on monta nimeä varsinkin slangisanastossa esim. Am. juice (=mehu), Stadin slangissa gaso.

Gas - s,Am,unc, bensiini, bensa puhek .
Fuel - s, polttoaine.
Gasoline - Am, bensiini.

Bensiini on satojen eri hiilivetyjen seos, jota käytetään mm. bensiinimoottoreissa polttoaineena ja uutos- ja liuotinaineena kemianteollisuudessa. Bensiinin kemialliset ominaisuudet: Bensiinin pääkomponentteja ovat 4-10 hiiliatomia sisältävät hiilivedyt. Suomessa moottoribensiinin bentseenipitoisuus saa olla enintään 5%. Bensiinissä ei ylipäätään saa olla juuri lainkaan rikkiyhdisteitä, jotka aiheuttavat moottorin syöpymistä. Rikki poistetaan öljystä katalyyttisesti. Raakaöljystä tislaamalla saadun, nykyaikaisille polttomoottoreille kelpaamattoman, kevytbensiinin oktaanilukua voidaan parantaa isomeroimalla. Aikaisemmin oktaanilukua kohotettiin lyijy-yhdisteillä, mutta katalysaattoriautojen myötä lyijystä luovuttiin. Itse asiassa lyijyn käyttö on ollut kiellettyä EU:n alueella vuodesta 2000 lähtien.

Oktaaniluku ilmaisee bensiinin puristuskestävyyttä eli kykyä estää sylinterissä tapahtuva itsesytytys. Mitä suurempi lukema on, sitä parempi on myös puristuskestävyys. Oktaanilukua kuvataan kahdella eri arvolla, tutkimus oktaaniluvulla (RON) sekä moottorioktaaniluvulla (MON), joista jälkimmäinen on lukuarvoltaan pienempi. Oktaaniluku on saanut nimensä iso-oktaani-hiilivedystä, joka toimii oktaaniluvun standardina.

RON, MON & PON: PON(R+M/2) eli Pump Octane Numbers saadaan kun lasketaan RON eli Research Octane Numbers ja MON eli Motor Octane Numbers yhteen ja jaetaan kahdella. RON ja MON lukemat saadaan eri testeillä josta johtuu lukemien keskinäinen ero, MON testi on virikoneiden käyttäjille tärkeä koska tämä oktaani kertoo parhaiten detonaation ym. "vastustuksesta". Suomessa myytävissä "pumppulaaduissa" esim. 98E:n RON on 98 ja MON 87. Amerikan mantereella käytetään pumppulaaduista yleensä MON arvoja, jolloin eurooppalaiseen RON lukuun tottuneet saattavat hämääntyä.

Aromaatit ovat hiilivetyjä, joiden rakenneosana on ainakin yksi bentseenirengas. Aromaattien nimi johtuu niille ominaisesta makeasta tuoksusta. Tyypillisiä aromaatteja ovat tolueeni ja ksyleeni.

Reformointi rakentaa aromaatteja. Suoratislausbensiinin ominaisuuksia saadaan parannettua prosessissa, jota kutsutaan reformoinniksi. Tätä ennen suoratislausbensiinin rikkipitoisuutta on laskettava vedyn avulla tapahtuvalla pelkistyksellä, sillä reformointiprosessissa käytetyt katalyytit eivät kestä rikin läsnäoloa. Reformoinnissa suoraketjuisista tai lievästi haaroittuneista hiilivedyistä muodostetaan reformaattia eli aromaattisia yhdisteitä, kuten vaikkapa bentseeniä, tolueenia ja ksyleeniä. Näistä rakenteellisesti yksinkertaisin eli bentseeni on kuitenkin karsinogeenisyytensä vuoksi bensiinissä vältettävä aine, joten se pyritään erottamaan mahdollisimman tarkoin muista aromaateista. Reformaatin erinomaisiin puoliin kuuluu se, että aromaattisilla yhdisteillä on korkea oktaaniluku. Näiden yhdisteiden määrää lopullisessa bensiinissä on kuitenkin jouduttu rajoittamaan. Tästä huolimatta reformointiprosessi kuuluu edelleen bensiininjalostuksen perinteikkäisiin kulmakiviin.

Tolueeni, toluoli, metyylibentseeni tai fenyylimetaani, on aromaattinen hiilivety, joka on muuten samanlainen kuin bentseeni, paitsi että renkaaseen on liittynyt yksi metyyliryhmä. Olomuodoltaan se on kirkas neste, jonka haju on makean tinnerimäinen ja muistuttaa bentseenin (tai orvokin) hajua. Tolueeni ei liukene veteen — koska se pelkkänä hiilivetynä ei pysty särkemään veden vahvoja vetysidoksia — mutta se kyllä liuottaa pienen määrän vettä. Tolueenia käytetään niin liuottimena kuin raaka-aineenakin. Liuottimena se on maaleissa, tinnereissä, painomusteissa, liimoissa ja lakoissa. Tolueenia käytetään myös nahan parkitsemiseen ja desinfioivana aineena. Raaka-aine se on mm. fenolin, TNT:n sekä (tolueenidi-isosyanaatin kautta) polyuretaanin valmistuksessa.

Tolueeni eristettiin ensimmäisen kerran Amerikan trooppisissa osissa kasvavan Myroxylon balsamum-puun ns. tolu-uutteesta, mistä se on saanut alkuperäisen nimensä toluoli. Tolueeni ei ole kuitenkaan alkoholi, vaan tyydyttymätön hiilivety, joten se on nimettävä -eeniksi, ei -oliksi. Tolueenia esiintyy raakaöljyssä, mistä se bensiinin mukana tislautuu. Bensiiniä erityisesti käsitellään reformoinnilla, jotta bensiinin aromaatti-, ja sen mukana tolueenipitoisuus kasvaisi, koska aromaatit nostavat bensiinin oktaanilukua. Ellei oktaaniluku ole riittävän korkea, tolueenia voidaan erityisesti lisätä bensiiniin. Myös koksin valmistuksessa voi valmistaa tolueenia.

Lähde: http://www.neste.fi/

Summa sumarun; Tolueeni on siis päivän sana, jolla saadaan nykyisen 98E bensiinin oktaanilukua korotettua pitkälti toiselle sadalle. Tolueenin hankinta ei ole aivan yksinkertaista, sillä sen saatavuus on niukanlaista. Pääkaupunkiseudulta saa Tolueenia esim. ALGOL CHEMICALS OY:stä, mutta myyvät vain jos on Firman Y-tunnus ja astiakoko on 200L. Overdriven foorumin mukaan Tolueenia saattaisi saada myös Jyväskylän K-raudasta. Tolueenin tiedusteluun Helsingin Roihupellon K-raudasta ei koskaan vaivauduttu vastaamaan vaikka luvattiin soitella perään, joten siinä putiikissa tuskin toista kertaa tarvitsee käydä.

Pelastajaksi löytyi Absor Oy. Nurmijärven takana Hangontien varrella Rajamäellä sijaitseva firma myy Tolueenia myös yksityisille henkilöille. Pakkauskoot ovat esim. 10L "sangot", jotka maksavat á 30€. Firmasta kerrottiin, että Tolueenilla voidaan saavuttaa jopa 106 Okt. puristuskestävyys 98E bensiinin kanssa oikealla suhteella. Ainetta menee kuulemma hyvin kaupaksi Ralli- ja kiihdytysmiehille Nesteen lopetettua rallibensan valmistuksen.

Kisabensaa ei sekoiteta suoraan tankkiin vaan ensiksi laitetaan Tolueenia Jerry-kannuun ja tankataan pumppubensiiniä perään, jolloin aineet sekoittuvat valmiiksi kunnolla. Vasta tämän jälkeen kaadetaan kisabensa tankkiin. Kisabensalla ei kannata tietenkään ajella koko aikaa vaan eritoten varttimailin kiihdytyskisoissa sekä mahdollisilla ratapäivillä. Sekoitussuhteena käytetään n. 10 - 15 % suhdetta, eli esim. 10% sekoitussuhteella:

Tolueeni                        2 L
Pumppubensa 98E         18 L
= +100 Okt. kisabensaa 20 L

Kisabensaa käytetään ainakin 142 vaparissa, jossa tuppaa esiintymään Detonaatiota eli ns. nakutusta johtuen korkeista puristuksista sekä jos käytetään 12 asteen perusennakkoa (nyk. 10 ast). Ennakkoa säätämällä voidaan myös todeta miten oma kisabensa vaikuttaa Detonaation esiintymiseen. B230FT turbokonen bensiinistä päätetään myöhemmin, kunhan saadaan projekti ensin tallista tien päälle.

tolueeni.JPG (54015 bytes) tolueeni1.JPG (44058 bytes)

Kyä näillä lähtee!

Copyright © 2006  [Tonit.org]. All rights reserved.